la fantasia, l'emoció i el disseny… grans idees i obres a partir del talent

Posts tagged “associa

M’agrada la paraula CREATIVITAT

La creativitat (o també enginy) és la capacitat de la ment per associar idees de manera nova o inventar objectes i solucions originals als problemes a què s’enfronta. La creativitat s’associa amb la imaginació i el pensament divergent, ja que sovint sorgeix del dubte, de replantejar un assumpte des de diferents angles, en un procés on intervenen la intuïció i la memòria.

La creativitat passa per diverses fases. En una primera es planteja la qüestió de manera lògica i es recullen les dades disponibles. Quan aquestes no permeten arribar a una solució satisfactòria, el cervell activa una segona fase, on cerca mecanismes diferents per abordar el problema. Aquesta fase pot ser llarga en el temps i sovint el problema queda emmagatzemat en el subconscient. Es produeix llavors el que metafòricament s’anomena il·luminació, on el cervell troba una alternativa abans no pensada. Aleshores la sotmet a crítica de manera conscient. Aquesta fase provoca eufòria en l’individu, que sent autorrealització i ganes de posar a prova la seva idea (si s’aplica realment llavors es parla d’innovació).

CREATIVA????

Hi ha persones amb més creativitat innata que d’altres, si bé és una facultat que es pot entrenar. Les persones creatives acostumen a tenir una sèrie de trets en comú:

  • tendeixen a buscar moments de solitud i són més introvertides que la mitjana
  • no fan tant de cas als prejudicis socials
  • estan més oberts a manifestar i explorar l’emoció, són apassionades
  • són persones intuïtives
  • busquen els problemes complexos, que veuen com a reptes i no els deixen fins a resoldre’ls
  • es poden mostrar inconformes amb la situació del món on viuen (els artistes, no els científics)
  • tenen un bon autoconcepte però poden caure més fàcilment en la frustració
  • presenten gran capacitat de síntesi i abstracció
  • estan obertes a l’experiència i al risc
  • tenen capacitat de lideratge

Les empreses busquen gent amb creativitat per avançar-se al competidor, ja que la novetat és un valor en el mercat contemporani per ella mateixa, a diferència d’altres èpoques on el preuat era la imitació exacta de la tradició. Per això a molts publicitaris se’ls anomena creatius.